VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

Full Time

CRICOS Code: 039391C

LEVELS

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate

Upper-intermediate

Advanced

Velikost třídy

11 – 15 studentů

Trvání

1 až 60 týdnů
}

Výuka týdně

22.5 hodin

Víza

Studentská, Turistická nebo Working Holiday

Lekce se zaměřují na efektivní komunikaci v angličtině. K výuce a zdokonalení vašich jazykových znalostí, zejména čtení a porozumění anglickým textům, psaní, konverzaci a poslechu, používají naši učitelé moderní texty, audio/CD, Video/DVD, místní tisk a internet. Součástí výuky je také pravidelné zadávání a zpracování domácích úkolů a pořádání kulturních akcí a výletů na zajímavé místa v okolí.

Kurz je rozdělen do 4-týdenních bloků. Na konci každého bloku jsou studenti za účelem zjištění pokroku v jejich jazykové úrovni testováni.

Středně pokročilí až pokročilí studenti si v rámci výuky volí některý z volitelných předmětů. Výuka volitelných předmětů probíhá po dobu 4 týdnů, přičemž student si svůj volitelný předmět volí vždy v 1. týdnu bloku všeobecné angličtiny. Zvolený předmět student navštěvuje každé úterý, středu a čtvrtek odpoledne od 12:45 – do 14:00 hodin. Student si sám může zvolit předmět, který je nejvíce zaměřen na jeho potřeby či zájmy. Mezi ně patří: Vocabulary & Speaking (Slovní zásoba & Konverzace), Grammar (Gramatika), Australian studies (Fakta a zajímavosti o Austrálii), Cinema studies (Filmová odpoledne), Work & Hospitality (Práce & Pohostinství), wellness a mnoho dalších. Více informací o našich volitelných předmětech naleznete zde.

Učebnice: Cutting Edge Series

Rozvrh: 8.45*am – 10.15am | 10.30am – 12.00pm | 12.45pm – 2.15pm
* V rušných letních obdobích (září -> březen) mohou kurzy začínat v 8:30, nebo 9:30

Začátek Kurzu: 6.1, 3.2, 2.3, 30.3, 27.4, 25.5, 22.6, 20.7, 17.8, 14.9, 12.10, 09.11, 7.12 (3 týdny).

Studenti mohou začít každé pondělí. Pro nejlepší akademické výsledky je lepší vybrat si jedno z výše uvedených pondělí = termíny zahájení našich čtyřtýdenních bloků.