BYRON BAY

English Language School

Established 1998

Skype Me™!

 Celebrating 21 years in 2019

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA - Full Time

Lekce se zaměřují na efektivní komunikaci v angličtině. K výuce a zdokonalení vašich jazykových znalostí, zejména čtení a porozumění anglickým textům, psaní, komunikačních schopností a poslechu, používají naši učitelé moderní texty, audio/CD, Video/DVD, místní média a internet. Součástí výuky je také pravidelné zadávání a zpracování domácích úkolů a pořádání kulturních akcí a výletů na nejzajímavější místa v okolí Byron Bay. Prezentace z našich výletů k nahlédnutí zde.

 

Kurz všeobecné angličtiny je rozdělen do bloků, přičemž každý blok trvá 4 týdny. Na konci každého bloku jsou studenti za účelem zjištění pokroku v jejich jazykové úrovni testováni.

 

Středně pokročilí až pokročilí studenti si v rámci výuky volí některý z volitelných předmětů. Výuka volitelných předmětů probíhá po dobu 4 týdnů, přičemž student si svůj volitelný předmět volí vždy v 1. týdnu bloku všeobecné angličtiny. Zvolený předmět student navštěvuje každé úterý, středu a čtvrtek odpoledne od 13:30 – do 15:00 hodin. Student si sám může zvolit předmět, který je nejvíce zaměřen na jeho potřeby či zájmy. Mezi volitelné předměty, které škola nabízí patří: Vocabulary & Speaking (Slovní zásoba & Konverzace), Grammar (Gramatika), Australian studies (Fakta a zajímavosti o Austrálii), Cinema studies (Filmová odpoledne), Work & Hospitality (Práce & Pohostinství), wellness a mnoho dalších. Více informací o našich volitelných předmětech nalznete zde.

 

České studenty Cena - $240 AUD na týden

 

 

Poplatky

Časový plán

Začátek Kurzu

Český