BYRON BAY

English Language School

Established 1998

Skype Me™!

 Celebrating 21 years in 2019

INFORMACE O KURZU

DOWNLOADS

CRICOS Codes:

FCE 044317D, CAE 051699D

 

Jazyková úroveň:

Intermediate -> Upper-intermediate -> Advanced

 

Počet studentů ve třídě: průměrný počet = 11, maximálně 14

 

Vízum:

Studentské, Turistické, Working holiday

V současné době není pro držitele studentských víz k dispozici přípravný kurz ke zkouškám CPA.

 

Doba trvání kurzu: 9 - 12  týdnů

 

Počet výukových hodin: 22,5 hodin/týdně

 

 

 

BBELS je jediná škola v Byron Bay, která je autorizovaným centrem pro skládání zkoušek Cambridge (FCE, CAE + CPA).

 

Úspěšným složením zkoušky získávají studenti mezinárodně uznávané osvědčení o znalosti anglického jazyka. Náš kurz připravuje studenty na zkoušky FCE, CAE a CPE, které se konají pravidelně každý rok v březnu, červnu, srpnu a prosinci. Lekce jsou orientovány na témata a situace z běžného života. Znalosti, které tak studenti získají, jsou jimi využitelné i mimo školní lavice. Kurz je zaměřen na zvládnutí techniky čtení, psaní, poslechu a mluvení, která je pro úspěšné složení zkoušky nezbytná. Studenti rovněž v průběhu kurzu pravidelně skládají zkušební testy.

 

BBELS je lídrem na trhu v poskytování Cambridge přípravných kurzů ke zkouškám v Byron Bay již od roku 2001. Jsme hrdí, že studentům můžeme nabídnout vysokou kvalitu výuky v našich přípravných kurzech.

 

Procento úspěšnosti složení zkoušek našimi studenty je v současné době 92,3%.

 

Důležité:  U studentů, kteří se přihlásí na naše přípravné kurzy je předpokládána jejich motivace k úspěšnému složení zkoušky. Přípravné kurzy vyžadují aktivní účast studenta, pravidelnou docházku a plnění domácích úkolů.

 

Před-test: Studenti, kteří se chtějí zapsat na naše přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge, musí nejprve absolvovat před-test. Prosím, stáhněte si kopii před-testu na našich stránkách nebo kontaktujte BBELS na info@bbels.com.au . Na základě výsledků Vašeho testu bude určeno, zda splňujete předpoklady pro absovování přípravného kurzu.

Cambridge FCE,CAE + CPE

Poplatky

Časový plán

Začátek Kurzu

Akademické kurzy

Český